Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3761
Miercuri, 8 decembrie 2021
08:16:34

Proiectul cultural finantat de AFCN la Constanta, “Parcul de reconstituire istorica Tomis”, a avut peste 15.000 de vizitatori - 30 Aug 2013

 

Parcul de reconstituire istoric? Tomis, proiect cultural finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional (AFCN), s-a dovedit a fi unul dintre cele mai a?teptate evenimente de pe litoral, în sezonul 2013, de c?tre turi?ti ?i localnici, dovad? fiind num?rul mare de participan?i ?i interesul acordat de mass-media.

Cea de-a doua edi?ie a Festivalului Antic Tomis, care a avut loc anul acesta la Constan?a în perioada 16-18 august, a g?zduit, în zona Sat Vacan?? – Parcul T?b?c?rie, proiectul cultural Parcul de reconstituire istoric? Tomis, finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional. Peste 15.000 de vizitatori ?i participan?i la festival au interac?ionat, pe parcursul celor trei zile, cu activit??i, obiceiuri ?i stilul de via?? din antichitate, în cadrul a șapte ateliere ?i happening-uri sus?inute de membrii asocia?iilor de reconstituire istoric?, participante la Festivalul Antic Tomis.

Evenimentul a reunit aproape to?i cei 150 de membri ai asocia?iilor de reconstituire prezen?i la festival, veni?i la Constan?a din România, Bulgaria ?i Polonia.

În cadrul atelierelor de ceramic?, prelucrarea metalului, textile ?i vestimenta?ie antic?, gastronomie antic?, tehnic? militar? antic?, piel?rie, muzica ?i dans antic vizitatorii mai mici ?i mai mari au accesat cuno?tin?e ?i au experimentat o multitudine de arte ?i me?te?uguri antice.

Proiectul cultural Parcul de reconstituire istoric? Tomis î?i atinge astfel, obiectivele propuse, readucând istoria antic? a Cet??ii Tomis, actualul ora? Constan?a, în memoria colectiv? a locuitorilor ?i a turi?tilor de pe litoral, în sezonul de var? 2013.

Prin reconstituirea istoric? interactiv? ?i atractiv? a obiceiurilor, activit??ilor ?i stilului de via?? antic a acelei perioade de înflorire cultural? ?i economic? a cet??ii, vizitatorii au putut intra foarte u?or în atmosfera de legend? a locurilor.

Proiectul contribuie la promovarea diversit??ii culturale si a dialogului intercultural prin participan?i veni?i din medii ?i ??ri diferite, de la reenactorii români, bulgari ?i polonezi care au reconstituit societati dacice, romane, dar ?i pe cea a go?ilor, pân? la vizitatorii ajun?i din toate col?urile ??rii ?i chiar turi?ti str?ini.

Festivalul Antic Tomis ?i, implicit, Parcul de reconstituire istoric? Tomis, au reunit tineri, elevi, liceeni ?i studenti const?n?eni, care s-au implicat activ în organizare, prin ac?iuni de voluntariat, familii tinere cu copii ?i persoane adulte, ce fac parte din categorii socio-profesionale active, interesate de cultur? ?i de evenimente inedite, doritoare de experien?e care îi pot îmbog??i cultural ?i spiritual, ca vizitatori.

Suntem extrem de încânta?i de num?rul mare de vizitatori ?i participan?i pe care i-a avut Parcul de reconstituire istoric? Tomis, precum ?i de interesul fa?? de tot ceea ce s-a întâmplat acolo, pe parcursul festivalului. Sentimentul de bucurie al cunoa?terii ?i de împlinire, dup? un eveniment reu?it dorim s? îl transmitem ?i celor care au ajuns în zona Sat Vacan?? Parcul T?b?c?riei din Constan?a, ?i care au fost transpu?i, pentru trei zile înapoi în istoria antic? a acestor locuri. Mul?umim Administra?iei Fondului Cultural Na?ional pentru încrederea în acest proiect, care a devenit evenimentul cultural al ora?ului Constan?a, ?i pentru finan?area acordat?! a declarat Anca St?nil?, Responsabil Comunicare, Groove Hour.

Paul Cheptea, pre?edintele asocia?iei Terra Dacica Aeterna, din Cluj-Napoca, a declarat la rândul s?u: “Proiectul cultural Parcul de reconstituire istoric? Tomis este o continuare ?i o extindere fireasc? a atelierelor organizate în cadrul primei edi?ii a Festivalului Antic Tomis. El a adus cu sine posibilitatea unei experien?e autentice cu modul de via??, artele ?i me?te?ugurile popula?iei care a locuit pe teritoriul României cu dou? mii de ani înainte: dacii, romanii, sarma?ii, precum ?i p?trunderea în atmosfera inedit? a istoriei acelor timpuri. Ne bucur?m s? facem parte din echip? care a organizat în Constan?a acest eveniment, atât de valoros pentru comunitatea local?, dar ?i pentru turi?tii ajun?i pe litoral.”

Parcul de reconstituire istoric? Tomis, proiect cultural finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional, este ini?iat de c?tre agen?ia de marketing cultural Groove Hour având ca partener Asocia?ia Terra Dacica Aeterna ?i sus?in?tori locali - Asocia?ia pentru Promovarea ?i Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dun?rii.

StarPress

 Da mai departe: