Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3761
Miercuri, 8 decembrie 2021
07:55:50

Nu ratati cele trei targuri de la Constanta, din aceasta saptamana! - 01 Apr 2013

 

S?pt?mâna aceasta, începând de miercuri și pân? sâmb?t?, const?nțenii, dar nu numai, au posibilitatea de a se bucura de organizarea a trei târguri, care vor fi g?zduite la Pavilionul Expozi?ional din sta?iunea Mamaia.

Astfel, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultur? Constanța (CCINA), în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța (CJC), organizeaz?, în perioada 03 - 06 aprilie 2013, la dou? evenimente dedicate sectorului HoReCa ?i designului interior: Salonul de Dot?ri Hoteliere ?i Alimenta?ie Public? - LITORAL 2013, ajuns în acest an la edi?ia a XI-a, ?i cea de-a II-a Edi?ie a Târgului de Mobil?, al?turi de care va avea loc și Salonul de Finan??ri ?i Asigur?ri.

Tematicile celor trei expozi?ii se completeaz? reciproc, speciali?tii ?i vizitatorii având posibilitatea de a se bucura de un eveniment unitar, menit s? r?spund? în mod eficient celor mai diverse solicit?ri.

Salonul de Dot?ri Hoteliere ?i Alimenta?ie Public? - LITORAL 2013

Bucurându-se de un real succes în cadrul edi?iilor anterioare, Salonul de Dot?ri Hoteliere ?i Alimenta?ie Public? - LITORAL 2013 este singurul eveniment de acest profil din Constan?a, ce reune?te, an de an, cei mai importan?i furnizori de servicii ?i dot?ri specifice pentru industria HoReCa.

Având în vedere c? pe litoralul românesc al M?rii Negre este concentrat cel mai mare num?r de unit??i hoteliere ?i de alimenta?ie public? din ?ar?, Salonul de Dot?ri Hoteliere ?i Alimenta?ie Public? - LITORAL 2013, organizat de CCINA Constan?a, prin societatea sa, “Expolitoral” SRL, creeaz? cadrul necesar dialogului de afaceri, facilitând, astfel, noi oportunit??i de afaceri, prin conectarea direct? dintre ofert? ce ?i cerere, oferind ?i posibilitatea dezvolt?rii imaginii companiilor din sectorul HoReCa, atât prin prezentarea de noi produse ?i servicii, cât ?i prin organizarea de seminarii ?i workshop-uri pe teme de actualitate din acest domeniu.

Evenimentul se bucur? de o larg? vizibilitate ?i are avantajul de a fi organizat în cea mai potrivit? perioad? anual?, la debutul preg?tirilor pentru sezonul estival.

Tematica, extrem de diversificat? a salonului, cuprinde tendin?e în premier? ?i propune o gam? complet? de produse ?i servicii în domeniul HoReCa:

-        mobilier ?i echipamente profesionale pentru hoteluri, restaurante, buc?t?rii, laboratoare, sp?l?torii;

-        echipamente ?i produse pentru cur??enie ?i igienizare;

-        echipamente ?i instala?ii frigorifice, de înc?lzire, ventila?ie, climatizarea aerului, instala?ii termice;

-        lenjerie, vestimenta?ie specific? pentru personal, dot?ri diverse, vesel? ?i sticl?rie profesional?;

-        automate pentru cafea, b?uturi calde, sisteme de dozare;

-        sisteme de supraveghere, alarmare, paz? ?i securitate a persoanelor, bunurilor ?i valorilor;

-        instala?ii sanitare ?i accesorii, corpuri de iluminat;

-        produse pentru finisaje, decora?iuni interioare ?i exterioare;

-        produse alimentare ?i nealimentare;

-        dot?ri specifice ?i aparatur? specializat? pentru cabinete cosmetic, de coafur? ?i s?li de fitness din incinta hotelurilor;

-        materiale specifice pentru piscine interioare ?i exterioare.

Târgul de Mobil?

 

În completarea tematicii propuse de Salonul de Dot?ri Hoteliere ?i Alimenta?ie Public? - LITORAL 2013, CCINA Constan?a organizeaz? și cea de-a doua edi?ie a Târgului de Mobil?, ce reprezint? o invita?ie adresat? publicului care dore?te s? ofere stil modului ?i spa?iului de via??.

Deschis atât speciali?tilor, cât ?i publicului larg, târgul constituie o provocare pentru op?iunea între clasic ?i contemporan, între emo?ia interioarelor tradi?ionale ?i confortul interioarelor cu design modern ?i func?ional.

Inova?ia, culoarea, func?ionalitatea ?i, nu în ultimul rând, raportul calitate - pre?, au devenit, ?i pentru cump?r?torul din România, criterii importante în via?a de zi cu zi.

În consecin??, produc?torii ?i distribuitorii din România vor fi prezen?i la Târgul de Mobil? cu oferte adaptate gustului ?i  posibilit??ilor financiare ale diverselor segmente de cump?r?tori.

Tematica evenimentului este extrem de divers? ?i include o gam? larg? de produse, de la mobilierul clasic, pân? la variantele moderne, pentru cas?, birouri ?i spa?ii comerciale, al?turi de cele mai inovatoare oferte de decora?iuni interioare.

Una dintre ideile principale ale expozi?iei este crearea unui sistem de solu?ii complete: proiectul este orientat spre realizarea ideilor creatoare ale constructorilor ?i designerilor de mobil?, spre modernizarea procesului de produc?ie, consolidarea rela?iilor de afaceri dintre produc?torii de mobil?, accesorii ?i utilaje pentru industria mobilei.

Condi?iile deosebite ?i poten?ialul economic ridicat al regiunii, constituie garan?ia reu?itei pentru cea de-a doua edi?ie a Târgului de Mobil?.

Salonul de Finan??ri ?i Asigur?ri

Serviciile financiare oferite în cadrul Salonului de Finan??ri ?i Asigur?ri,  organizat de CCINA Constan?a în perioada 03 – 06 aprilie, se adreseaz? consumatorilor individuali, întreprinderilor mici ?i mijlocii ?i marilor corpora?ii, oferta con?inând ?i produse de fina?are personalizate, concepute în functie de nevoile ?i specificul activit??ii fiecarui client.

La cele trei manifestari expozi?onale, vor participa aproximativ 50 de firme expozante, pe o suprafaț? dubl? faț? de cea de care a beneficiat ediția anterioar?.

Ponderea firmelor pe județe: 21% - Constanța, 21% - București, 55% - 15 județe: Timiș, Mureș, Brașov, Iași, Tulcea, Prahova, Argeș, Bihor, Maramureș, C?l?rași, Satu-Mare, Cluj, Dâmbovița, Olt, Ilfov

Saloanele vor fi deschise publicului timp de patru zile, de miercuri pân? sâmb?t?, având urm?torul program: În perioada 03 – 05 aprilie: 10.00 – 18.00; 06 aprilie: 10.00 – 15.00.

Intrarea este liber?.

StarPress

Foto: Eduard CHIȚUDa mai departe: