Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3585
Miercuri, 16 iunie 2021
17:42:48

Litoralul romanesc, impanzit de jandarmii constanteni - 01 Jul 2013

 

Peste 400  de jandarmi const?n?eni, sunt prezen?i pe litoralul românesc al M?rii Negre în acest sezon estival, 24 de ore din 24, în misiuni de men?inere a ordinii ?i siguran?ei publice.

Cei 300 de jandarmi ai Grup?rii Mobile „Tomis“ ?i al?i 110 ai Inspectoratului Jude?ean Constan?a sunt preg?ti?i s? ac?ioneze în cadrul „Planului de Ac?iune Litoral – 2013“, care prevede patrularea în sistem integrat, cu Poli?ia ?i Poli?ia de Frontier?.

Astfel, la sediul Grup?rii de Jandarmi Mobil? „Tomis” Constan?a a avut loc ieri, 30 iunie a.c., o întâlnire în scopul prezent?rii efectivelor de jandarmi, a modului de ac?iune al acestora pe litoral, a m?surilor ?i a obiectivelor propuse în cadrul Planului de Ac?iune în sistem integrat „Litoral 2013” pentru asigurarea unui climat de ordine ?i siguran?? public? în perioada sezonului estival.

La aceast? întâlnire au participat Anghel Andreescu, secretar de stat din cadrul MAI, al?turi de inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonel dr. Mircea Olaru ?i comandan?ii celor dou? unit??i din Constan?a.

Militarii Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean (IJJ) Constan?a sunt prezen?i în sta?iunile  N?vodari, Olimp, Neptun, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai ?i Vama Veche.

Jandarmi din cadrul Grup?rii Mobile „TOMIS” ac?ioneaz? în sta?iunile Mamaia, Costine?ti, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol ?i Constan?a (în zona Falezei, Cazinoului, Portul Tomis, plaja Modern).

În fiecare sta?iune ?i zon? turistic? de pe litoral, echipaje de interven?ie, vor fi în m?sur? s? ac?ioneze în cel mai scurt timp, pentru aplanarea unor conflicte ?i restabilirea ordinii publice în situa?ia în care aceasta va fi grav tulburat?, la sesizare sau la solicitare, prin num?rul unic de urgen?? 112.

Concomitent cu men?inerea unui climat de ordine ?i siguran?? public? al?turi de poli?i?ti, jandarmii sunt preg?ti?i s? asigure m?surile de ordine la toate manifest?rile culturale, sportive, promo?ionale, etc., cu participare de public numeros (în mod deosebit spectacole de amploare), care vor fi organizate în perioada sezonului estival, pe întreg litoralul.

Pentru prevenirea faptelor antisociale în zonele turistice, for?ele de ordine public? vor desf??ura numeroase ac?iuni punctuale, fiind vizate în special zonele aglomerate, bazarurile, târgurile, discotecile ?i parc?rile slab iluminate. 

Totodat?, pentru siguran?a turi?tilor ?i în special pentru evitarea nepl?cerilor pe timpul vacan?ei petrecute pe litoralul M?rii Negre, Jandarmeria Român? sf?tuie?te cet??enii s? nu aib? bunuri de valoare la vedere în camerele de hotel, pe plaj? sau în autoturisme, s? se asigure întotdeauna c? au încuiat u?a ?i au închis ferestrele camerei unde sunt caza?i sau ale autoturismelor, ?i s? nu parcheze autoturismele în locuri ferite sau slab luminate.

De asemenea, dac? observ? persoane cu comportament antisocial sau sunt aborda?i de persoane necunoscute cu scopuri obscure, cet??enii sunt sf?tui?i s? anun?e cel mai apropiat echipaj de ordine public?.

Pentru solicit?ri, cet??enii pot apela non-stop num?rul unic de urgen?e  112.   

StarPress / Foto: IJJ ConstantaDa mai departe: