Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3761
Miercuri, 8 decembrie 2021
09:33:05

FESTIVALUL BORȘULUI DE PEȘTE AL DELTEI DUNĂRII! - 07 Sep 2013

 

Ast?zi,  07 septembrie, în inima Deltei Dun?rii, în centrul localit??ii Cri?an, pe bra?ul Sulina, la kilometrul 47, jude?ul Tulcea,  s-a dat startul celui mai important eveniment, dar ?i celui mai mare festival de art? culinar? din Delta Dun?rii, FESTIVALUL BOR?ULUI DE PE?TE!

Pe toat? durata FESTIVALUL BOR?ULUI DE PE?TE AL DELTEI DUN?RII, ediția I, vor fi organizate concursuri gastronomice pe baz? de re?ete tradi?ionale deltaice în cadrul c?rora se vor întrece echipe de buc?tari de pe întreg teritoriul Deltei.

Concuren?ii î?i vor ar?ta m?estria  în arta g?titului de preparate tradi?ionale specifice zonei deltei pe parcursul a dou? man?e în prima zi, preg?tind delicioasele preparate, urmând ca, în cea de-a doua zi, s? se decid? cine a g?tit ?i a servit cel mai bun bor? de pe?te.

Important de menționat este și faptul c?,  la acest FESTIVAL AL BOR?ULUI DE PE?TE se vor contopi cultura slav? (ru?i–lipoveni, ucraineni), cu cea balcanic? (greci, italieni, aromâni), dar ?i cu cea oriental? (turci, t?tari), împrumutând una alteia p?r?i din aceasta, dar p?strându-?i îns? în acela?i timp propria identitate.

„ Acest eveniment  pune în valoare bog??ia etnic? ?i cultural? a Dobrogei ?i ofer? turi?tilor posibilitatea de a descoperi Delta Dunarii într-un mod cu totul inedit – printr-o serie de întreceri culinare de excep?ie!  Asocia?ia Litoral Delta-Dun?rii recomand? turistilor, cu mare c?ldur?, s? participe la acest eveniment ?i s? se bucure de tot ceea ce aceast? destina?ie de „diamant” a României , Delta Dun?rii, are de oferit”,  a declarat Corina Martin, Pre?edinte Asocia?ia Litoral-Delta Dun?rii.

La rându s?u, Silviu Gheorghe, Pre?edinte ANTREC Tulcea a afirmat: „ ANTREC Tulcea promoveaz? obiectivele turistice ale Deltei Dun?rii cu accent pe tradi?ia ?i cultura oamenilor ce locuiesc în aceast? mirific? zon?. În cadrul acestui festival, fiind dealtfel ?i prima edi?ie, ne dorim s? ar?t?m publicului din România, ?i nu numai, cât de multe are de oferit Delta Dun?rii, pe lâng? extraordinara biodiversitate. Vrem s? dezv?luim latura cultural? a oamenilor ce locuiesc aici. V? a?tept?m cu mare drag! ”

 

FESTIVALUL BOR?ULUI DE PE?TE AL DELTEI DUN?RII ediția I este organizat de c?tre ANTREC Tulcea, cu sprijinul Asocia?iei Litoral-Delta Dun?rii, co-finan?at în cadrul Programului Opera?ional Regional, Axa prioritara 5- Dezvoltarea durabil? ?i promovarea turismului, Promovarea poten?ialului turistic ?i DOMENIUL DE INTREVEN?IE crearea infrastructurii necesare, în scopul cre?terii activit??ii României ca destina?ie turistic?.

StarPress

 Da mai departe: