Proiectul noului Contract-cadru, care va fi supus aprobării Guvernului pentru a intra în vigoare de la data de 1 iulie 2023, a fost publicat pe site-ul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate în transparenţă decizională. "Prin intermediul proiectului noului Contract - cadru supus dezbaterii publice propunem introducerea unor măsuri care stimulează segmentul de prevenţie în asistenţa medicală primară şi în ambulatoriul de specialitate, măsuri care vor reaşeza şi reorienta preocupările de menţin...

Sursa articol: https://www.agerpres.ro/sanatate/2023/02/20/cnas-proiectul-noului-contract-cadru-pus-in-dezbatere-publica--1062968