Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe portalul propriu Ghidul privind tratamentul fiscal aplicabil veniturilor obţinute de persoanele fizice din închirierea şi subînchirierea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul personal. Conform unui comunicat al instituţiei, ghidul conţine informaţii privind definirea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor, contractul de locaţiune şi înregistrarea fiscală a acestuia, contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS), ...

Sursa articol: https://www.agerpres.ro/economic-intern/2024/04/18/anaf-ghid-dedicat-persoanelor-fizice-care-realizeaza-venituri-din-inchirierea-de-bunuri-mobile-si-imobile--1283093