Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3761
Miercuri, 8 decembrie 2021
09:13:29

Iata programul activitatilor ocazionate de sarbatorirea Zilei Jandarmeriei Romane, la Constanta! VIDEO - 26 Mar 2013

 

Jandarmeria Român? aniverseaz?, pe data de 03 aprilie a.c., 163 de ani de la înfiin?are. Momentul care marcheaz? întemeierea Jandarmeriei Române a fost pe 03 aprilie 1850 când, printr-un ofis domnesc, domnitorul Grigore Alexandru Ghica a aprobat hot?rârea Divanului ob?tesc, semnând „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în jandarmi“.

Prin aceast? lege, s-a dat statut juridic armei Jandarmeriei ?i i s-au stabilit principiile de organizare ?i func?ionare.

Aniversarea celor 163 de ani de existen?? a armei coincide ?i cu împlinirea a 119 ani (01 aprilie 1894) de la înfiin?area primei structuri a Jandarmeriei la Constan?a.

Astfel, în perioada 30 martie-04 aprilie a.c., Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean (IJJ) Constan?a organizeaz? o serie de activit??i ocazionate de s?rb?torirea Zilei Jandarmeriei Române. 

Sâmb?t?, 30 martie a.c., începând cu ora 11.00, în Parcul Central din Cernavod?, cet??enii din localitate pot urm?ri un exerci?iu demonstrativ, un film de prezentare, tehnica ?i armamentul din dotarea jandarmilor.

Cu începere de la ora 13.00, aceela?i program îl pot vedea ?i locuitorii din Hâr?ova, în Pia?a 1 Decembrie.

Luni, 01 aprilie a.c., cu începere de la ora 10.00, la Mangalia, în prezen?a primarului municipiului, inspectorului ?ef ?i a invita?ilor, se va inaugura noul sediu al subunit??ii de jandarmi din localitate.(cl?direa în care se afl? sediul Poli?iei Municipiului Mangalia).

Începând cu ora 10.40, la Muzeul Callatis se va desf??ura simpozionul cu tema „163 de ani de la înfiin?area Jandarmeriei Române”.

Vor lua cuvântul primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, directorul Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia, cercet?tor ?tiin?ific dr. Sorin Marcel Colesniuc, profesorul universitar dr. Marian Cojoc ?i inspectorul ?ef al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Constan?a, col. dr. Costic? Cojoc.

Apoi,începând cu ora 11.20, în cartierul A.N.L. din Mangalia se va prezinta un exerci?iu demonstrativ, iar în Pia?a Republicii, între orele 12.00-14.30 se organizeaz? un ceremonial militar ?i un exerci?iu demonstrativ.     

Mar?i, 02 aprilie a.c., cu începere de la ora 09.00, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Constan?a depune o coroan? de flori la Cimitirul Eroilor Revolu?iei, la mormântul sublocotenentului erou Napoleon Stroe, jandarm c?zut în decembrie 1989.

Preotul militar Lauren?iu Cristinel Oprea va oficia o ceremonie religioas?.

Cu începere de la ora 12.00, Inspectoratul de Jandarmi Jude?ean Constan?a organizeaz? la re?edin?a unit??ii, Ziua Por?ilor Deschise, ac?iune la care ?i-au anun?at participarea pân? la aceast? or? peste 500 de elevi.

Programul dedicat oaspe?ilor cuprinde, la re?edin?a inspectoratului, exerci?ii demonstrative, o expozi?ie cu tehnic? de lupt? ?i vizionarea unui film de prezentare.

De la ora 11.00, în Parcul Central din N?vodari, cet??enii vor putea urm?ri aceela?i program.

Miercuri, 03 aprilie a.c., cu începere de la ora 10.30, în prezen?a personalului Jandarmeriei Constan?a, la re?edin?a inspectoratului ?i în fa?a invita?ilor se arboreaz? Drapelul Na?ional, în acordurile Imnului de Stat.

Ceremonialul va continua cu citirea  mesajelor conducerii Ministerului Afacerilor Interne ?i Inspectoratului General al Jandarmeriei Române privind „Ziua Jandarmeriei Române“.

Dup? aceast? activitate, vor fi înainta?i, înainte de termen, în gradul urm?tor, jandarmii care au ob?inut rezultate meritorii.

Cu începere de la ora 11.00, în Pia?eta Decebal din Medgidia, cet??enii din localitate pot urm?ri un exerci?iu demonstrativ, un film de prezentare, tehnica ?i armamentul din dotarea jandarmilor.

Și tot miercuri, cu începere de la ora 12.00, conducerea Jandarmeriei Constan?a organizeaz? un briefing, cu mass-media acreditate, urmat de o deplasare într-un poligon special, la Cump?na, pentru un Concurs de Tir dedicat presei.

StarPressDa mai departe: