Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3585
Miercuri, 16 iunie 2021
17:41:27

Vestitorii Festivalului Antic Tomis au ajuns la Constanşa - 03 Jul 2013

 

Edi?ia a doua a Festivalului Antic Tomis este promovat? într-un mod absolut inedit de c?ter organizatori, prin dou? siluete de solda?i romani realizate în m?rime natural? ?i amplasate în parcurile din ora?.

Ora?ul Constan?a se preg?te?te s? îmbrace ve?mintele antice pentru cea de-a doua edi?ie a Festivalului Antic Tomis din perioada 16-18 august 2013, eveniment care a stabilit un nou model de manifestare cultural-istoric? pe Litoralul Românesc.

Solda?ii care vestesc Festivalul Antic Tomis se vor plimba prin toate parcurile din ora?ul Constan?a pân? în prima zi a festivalului, dând astfel posibilitatea tuturor celor interesa?i s? se pozeze cu ei ?i s? afle despre site-ul oficial al evenimentului www.festivalulantictomis.ro.

Dup? succesul înregistrat la prima edi?ie cu peste 6.000 de participan?i de toate vârstele, implica?i în activit??ile evenimentului, organizatorii preg?tesc o a doua edi?ie care va fi mult mai ampl?.

Anul acesta vor fi trei zile de program bogat în activit??i educative, teatru antic ?i ateliere cu tematic?, proiec?ii de filme, muzic? antic? ?i dans, degust?ri de produse autentice ?i multe alte surprize.

Toate acestea urm?resc s? aduc? frumuse?ea ?i farmecul perioadei de glorie a Cet??ii Tomis în prezent spre bucuria ?i încântarea turi?tilor ajun?i pe litoral dar ?i a localnicilor.

Echipa de lucru r?mâne neschimbat?, a doua edi?ie fiind organizat? de Asocia?ia pentru Dezvoltare ?i Promovare Turistic? Litoral-Delta Dun?rii ?i Agen?ia de marketing cultural Groove Hour Constan?a, Consiliul Jude?ean Constan?a ?i  Prim?ria Muncipiului Constan?a.

Anul acesta zona de ateliere sub numele  “Parcul de reconstituire istoric? Tomis” este un proiect cultural finan?at de Administra?ia Fondului Cultural Na?ional.

StarPress



Da mai departe: