Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3356
Joi, 29 octombrie 2020
09:57:22

Ziua Internationala a Zonelor Umede - 29 Jan 2015

 

In data de 02 februarie a fiec?rui an se s?rb?tore?te „Ziua Mondial? a Zonelor Umede". Aceasta marcheaz? data adopt?rii Conven?iei asupra zonelor umede în 1971, în ora?ul iranian Ramsar. România a aderat în anul 1991.

In fiecare an, începând din 1997, agen?iile guvernamentale, organiza?ii non-guvernamentale ?i grupuri de cet??eni din toate nivelurile comunit??ii au profitat de oportunitatea de a întreprinde ac?iuni menite s? sensibilizeze opinia public? asupra valorilor zonelor umede în general, ?i asupra Conven?iei de la Ramsar.

Pe teritoriul jude?ului Constanta, Lacul Techirghiol cu o suprafa?a de 1.462 ha, a fost declarat, la sfâr?itul lunii martie 2006, sit Ramsar, fiind inclus pe lista zonelor umede de importan?? interna?ionala, în special ca habitat al pas?rilor de ap?.

Lacul este o zon? important? de sta?ionare a speciilor migratoare în drumul lor din Rusia c?tre Africa.

Tema din acest an a Zile Internationale a Zonelor Umede este „Zonele umede pentru viitorul nostru". Astfel, zonele umede pot influenta viitorul nostru in 7 moduri:

1. Zonele umede asigura apa dulce pentru noi toti.

Numai 3% din apa planetei este dulce, iar cea mai mare parte din ea este inghetata. Fiecare om are nevoie de 20-50 litri de apa zilnic pentru baut, g?tit si sp?lat. Zonele umede furnizeaz? apa dulce. De asemenea, ele alimenteaz? acviferele de apa subteran

2. Zonele umede purifica si filteaza deseurile din apa

Plantele din zonele umede pot ajuta absobtia fertilizatorilor si pesticidelor, la fel ca si metalele grele si toxinele din industrie

3. Zonele umede hr?nesc umanitatea

Orezul crescut in câmpurile din zonele umede reprezint? hrana pentru aproape trei miliarde de oameni. Majoritatea oamenilor consuma 19 kg de peste in fiecare an. Cele mai multe rase de pe?ti comerciali se reproduc in mla?tini si estuare costiere. 70% din apa dulce extrasa se folose?te pentru iriga?ii.

4. Zonele umede sunt strâns legale de biodivesitate

Zonele umede reprezint? casa a peste 100.000 de specii de apa dulce, iar acest num?r creste in fiecare an. In numai 10 ani, 272 de noi specii de pe?ti de apa dulce au fost descoperite in Amazon. Zonele umede sunt esen?iale pentru viata pas?rilor, pentru reproducere si migratie.

5. Zonele umede ac?ioneaz? ca ni?te absorbante naturale

Paji?tile umede din bazinele râurilor ac?ioneaz? ca bure?i naturali, absorbind precipita?iile si creând bazine largi de suprafa?a care faciliteaz? inunda?ii pe râuri. Aceea?i capacitate de stocare poate proteja împotriva secetei.

6. Zonele umede ajuta in lupta împotriva schimb?rile climatice

Zonele cu turba stocheaz? mai mult decât dublu carbon decât toate p?durile lumii. In afara cre?terii nivelului marilor, zonele umede costiere reduc impactul taifunurilor si tsunamiurilor.

7. Zonele umede furnizeaza mijloace de trai si produse durabile

Peste 61 milioane de oameni depind direct de pescuit si piscicultura pentru a trai. Cheresteaua pentru construc?ii, uleiul vegetal, plantele medicinale, furajele pentru animale, tulpinile si frunzele pentru ?esut, toate pot proveni din zone umede gestionate durabil.

StarPressDa mai departe: