Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3346
Marti, 20 octombrie 2020
09:31:56

Saptamana Patimilor, cea mai sfanta saptamana a crestinilor! - 06 Apr 2015

 

Începând de ast?zi pân? sâmb?t? inclusiv, ne afl?m cu toții în S?pt?mâna Patimilor, care este ultima ?i cea mai important? s?pt?mân? din postul Pa?telui!  În aceast? S?pt?mâna Mare, dup? cum mai este denumit?, au loc Deniile  - slujbele care se s?vârșesc în fiecare sear? la ora 18.00.

Potrivit Pr. Prof. Nicolae Necula, “prin caracterul ?i con?inutul lor, Deniile sunt unicate în cultul divin orthodox  ?i înseamn? priveghere sau slujb? nocturn?. Mai precis, Denia este slujba utreniei sau care se s?vâr?e?te seara, în ajun. Denia se deosebe?te de priveghere, care înseamn? tot slujb? de sear?, prin faptul c? se refer? numai la utrenia s?vâr?it? seara.”

Iat? semnificația zilelor  din S?pt?mâna Mare

Lunea cea Mare - se face pomenirea patriarhului Iosif, vândut de frații s?i cu treizeci de arginți. El este o preînchipuire a lui Hristos, care a fost vândut de Iuda.

De asemenea, în aceast? zi se pomene?te pilda despre smochinul f?r? rod, pe care l-a blestemat Isus și care simbolizeaz? sufletul care nu aduce roade duhovnice?ti - poc?in??, credin??, rug?ciune ?i fapte bune.

Potrivit tradiției, în aceast? zi se scoate totul la aerisit, se v?ruiește, se repar? mobilierul și se spal?.

Marțea cea Mare - are lor pomenirea celor zece fecioare din Sfânta Evanghelie. Potrivit acesteia, cinci fecioare au avut candel? f?r? ulei reprezentând realizarea de sine în total? nep?sare de ceilalți, iar celelalte cinci fecioare au avut candel? și ulei, acest fapt reprezentând evlavia însotiț? de milostenie.

Miercurea cea Mare  - se face pomenirea femeii p?c?toase care a sp?lat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de Patima Sa, ca simbol al poc?inței și îndrept?rii omului p?c?tos.

Joia Cinei celei de Tain? este ziua închinat? amintirii a patru evenimente deosebite din viata Mântuitorului respectiv, sp?larea picioarelor ucenicilor – ca o pild? a smereniei;  Cina cea de Taina la care Mântuitorul a instituit Taina Sfintei Euhariștii; Rug?ciunea arhiereasc? și începutul patimilor prin vinderea Domnului.

Potrivit tradiției, în aceast? zi se duc la biseric? colaci, prescuri, vin, miere de albine pentru a fi sfintițe, iar apoi se împart pentru sufletul morților.

De asemenea, se spune c? în noaptea care premerge Joia Mare se deschid mormintele și sufletele celor morți, care se intorc la casele lor.

Se mai spune c?, în Joia Mare nu trebuie s? dormi dup?-amiaz? pentru a nu fi leneș tot anul, iar în aceast? zi se împ?rt?șesc toți aceia care au ținut post!

Vinerea Patimilor începe cu citirea Ceasurilor Împ?r?tești, pân? la Vecernia de vineri dup?-amiaz?, în timpul c?reia se face amintirea coborârii trupului Mântuitorului de pe Cruce.

Astfel, se face pomenirea Patimilor Mântuitorului, care mai sunt numite sfinte - pentru c?, Cel care sufer? este Fiul lui Dumnezeu, mântuitoare - pentru c?, Cel care p?timește nu este un simplu om și înfricoș?toare – pentru c?, toat? f?ptura s-a schimbat la r?stignirea lui Hristos.

Tradiția spune c? în aceast? zi, se ține post negru în amintirea R?stignirii lui Iisus.  De asemenea, nu se muncește, nu se spal?, nu se coase, nu se sacrifica p?s?ri sau animale.

Sâmb?ta cea Mare - este pr?znuit? îngroparea lui Hristos. Se slujesc Vecernia și Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare, cu citiri din Psalmi și binecuvânt?rile Învierii, care amintesc de coborârea Mântuitorului la Iad, semnificând "Prima Înviere" a lui Adam și biruința asupra morții.

În aceast? zi, se preg?tesc majoritatea mânc?rurilor.

S?rb?torirea Paștilor începe chiar înainte de miezul nopții. La începerea Vecerniei Învierii, în biseric? este întuneric deplin, iar la miezul nopții, preotul ia lumin? de la candela de pe Sfântul Altar și o d? mai departe credincioșilor, zicând de trei ori: "Veniți de primiți lumin?!"

Nimeni nu este lipsit de suferinț?! Fiecare dintre noi este “condamnat” s? își duc? propria cruce, indiferent dac? este bogat sau s?rac, tân?r sau b?trân.

Ceea ce ne diferențiaz? îns?, la un moment dat, este atitudinea și comportamentul fiec?ruia, care într-un final pe unii îi duce la izb?vire, iar pe alții la pieire!

Așadar, s? parcurgem aceast? S?pt?mân? Mare cu sufletul curat, cu mai mult? înțelepciune, bun?tate și iubire!

Senior editor Mihaela FRONI

 Da mai departe: