Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3347
Miercuri, 21 octombrie 2020
07:52:37

"Tineret in Actiune" - schimb de experienta internationala intre Romania si Grecia, la Constanta - 23 May 2013

 

Direc?ia de Sport ?i Tineret (DST) a Jude?ului Constan?a în colaborare cu Asocia?ia Cultural? a Coregrafilor, Scenografilor, Arti?tilor Liber Profesioni?ti ?i Amatori din Constan?a, organizeaz? în perioada 24 - 26 mai 2013, schimbul de experien?? interna?ional? dintre România ?i Grecia intitulat "Tineret în Ac?iune".

Delega?ia participant? din Grecia va fi compus? din 45 de persoane, reprezentan?i din partea Prim?riei Ora?ului Tanagras (Grecia), Asocia?ia româno -elen? "Armonia" din Atena (Grecia), Ansamblul Folcloric "Sedes " din Kalitheias (Atena).

În programul schimbului interna?ional sunt cuprinse:

- Conferin?a de Pres?, organizata in data de 25.05.2013 orele 11:00 la Hotelul SPORT din Constan?a.

- În data de 25.05.2013, începând cu orele 15:00 va avea loc o întâlnire la nivel înalt între delega?ia din Tanagras ?i delega?ia din partea Prim?riei ?i Consiliului Local din comuna Cump?na, urmat? de prezentarea unui spectacol de folclor între Ansamblurile Folclorice Reunite "Sedes" din Kalitheias ?i "Romancu?a" din Cump?na.

- Întâlnirea cu ONG-urile din Constan?a, organizat? în data de 26.05.2013, orele 11:00, la Restaurantul Sport din Constan?a.

- În data de 26.05.2013, începand cu orele 15:00, va avea loc o întâlnire la nivel înalt între delega?ia din Tanagras ?i delega?ia din partea Prim?riei ?i Consiliului Local din Comuna Castelu, urmat? de prezentarea unui spectacol de folclor între Ansamblurile Folclorice reunite "Sedes" din Kalitheias ?i "Castelanii" din Cumpana.

„Inten?ia delega?iei din Grecia în cadrul acestei ac?iuni este de a realiza înfr??irea cu cele dou? comune al jude?ului Constan?a, Cump?na ?i Castelu. De asemenea, una din inten?iile noastre este aceea de a vizita, împreun? cu delega?ia din Grecia ?i cu partenerii no?tri vechi, Asocia?ia ACCSALPA din Constan?a, o serie de obiective culturale, administrative ?i istorice din jude?ul Constan?a, ca un gest firesc de prezentare a propriei noastre identit??i na?ionale! Vizita în Grecia a delega?iei României de la nivelul Jude?ului Constan?a va fi stabilit? în decursul acestui schimb pentru anul 2013, urmând ca între cele dou? delega?ii s? se încheie atât un protocol de colaborare, cât ?i un parteneriat interna?ional! a declarat domnul Claudiu Daniel Teliceanu, directorul executiv al DSTJ Constan?a.

De asemenea, Direc?ia în colaborare cu Centrul pentru Resurse Economice Educa?ionale ?i Liceul Teoretic Ovidius din Constan?a va desf??ura concursurile de economie politic? ?i cel baz? pentru planuri de afaceri, «Gândesc Economic, Deci Câ?tig» ?i «?i eu Voi fi Întreprinz?tor » dedicat tinerilor ce doresc s? se axeze pe viitor pe domeniul afacerilor. Activit??ile se vor desf??ura în data de 24 mai 2013, ora de deschidere fiind 10:00, în cadrul liceului Ovidius.

Nu în ultimul rând, în perioada 23 mai - 26 mai 2013 în cadrul Centrului de Agrement din Eforie Sud, « New Paradise », se vor desf??ura sesiunile de training dedicate membrilor Uniunii Studen?ilor din România, din cadrul Academiei de Training USR 2013.

Activit??ile sunt finan?ate de c?tre Ministerul Tineretului ?i Sportului prin Direc?ia Jude?ean? pentru Sport ?i Tineret Constan?a.

StarPressDa mai departe: