Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3346
Marti, 20 octombrie 2020
09:54:20

Parteneriat pentru promovarea sportului traditional romanesc - 22 Aug 2013

 

Federa?ia Asocia?iilor de Promovare Turistic? din România ?i Federa?ia Român? de Oin? anun?? încheierea unui parteneriat prin care oina, sportul tradi?ional românesc, va fi promovat în cadrul evenimentelor organizate de Asocia?iile de Promovare a Turismului din regiunile din România.

Comisia de Oin? este una dintre cele 13 comisii care compuneau Federa?ia Societ??ilor Sportive din România (FSSR), federa?ie creat? la începutul lunii decembrie 1912.

În ceea ce prive?te Federa?ia Român? de Oin?, aceasta a fost creat? în iunie 1932 ?i î?i desf??oar? activitatea sub Inaltul Patronaj al Majest??ii Sale Regele Mihai I.

Jocul de oin?, ce p?streaz? amintirea unor manifest?ri ?i evenimente legate de istoria ?i tr?irile poporului român, a fost practicat de genera?ii întregi, care au reprezentat toate p?turile sociale, to?i apreciindu-i deopotriv? valen?ele ce îl caracterizeaz?.

 “Apreciez ca o oportunitate excelent? promovarea oinei ca sport tradi?ional românesc, asociat cu promovarea pe care noi, asocia?iile de promovare turistic?, o facem prin evenimentele ?i campaniile noastre în regiunile pe care le reprezent?m. Suntem onora?i s? devenim parteneri ai Federa?iei Române de Oin?, pentru organizarea unor activit??i care s? duc? la promovarea acestui sport. Strategia Federa?iei Asocia?iilor de Promovare Turistic? urm?re?te orientarea c?tre tot ce e autentic românesc: tradi?ii, istorie, cultur?, gastronomie, iar începând de azi ?i sportul, respectiv oina”, a declarat Corina Martin, pre?edinte al Federa?iei Asocia?iilor de Promovare Turistic? din România.

La rândul s?u, Nicolae Dobre, pre?edintele Federa?iei Române de Oin? a afirmat: “Sunt încântat c? ideea noastr? de a propune asocierea cu asocia?iile regionale de promovare turistic? s-a bucurat de o atitudine pozitiv?, ?i sunt convins c? împreun? vom contribui la transmiterea pe mai departe a tradi?iei practic?rii oinei. Oina nu este doar un sport, ca oricare altul, ci ?i o atitudine p?truns? de con?tiin?a lupt?toare pentru respectarea tradi?iilor neamului nostru.”

StarPress / Foto: froina.ro

 Da mai departe: