Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3347
Miercuri, 21 octombrie 2020
10:24:21

Jandarmii constanteni se alatura campaniei „Ora Pamantului“ - 26 Mar 2015

 

Ca ?i în anii preceden?i, sâmb?t?, 28 martie a.c., între orele 20.30-21.30,  jandarmii const?n?eni se vor al?tura ini?iatorilor campaniei „Ora P?mântului“, prin reducerea consumului de energie electric? atât la sediile unit??ilor dar ?i în locuin?ele proprii.

Aceast? campanie, care este o ac?iune simbolic?, derulat? la nivel interna?ional, î?i propune promovarea unui mesaj de responsabilizare social? privind protejarea mediului înconjur?tor precum ?i con?tientizarea opiniei publice asupra fenomenului înc?lzirii globale.

Jandarmii const?n?eni au mai  participat la ac?iuni ?i campanii ce au avut drept scop protejarea mediului înconjur?tor - prevenirea t?ierilor ilegale de arbori, combaterea braconajului, plantare de arbori, ac?iuni de ecologizare ?i refacere a ecosistemului - iar la nivelul insti?utiei se promoveaz? un consum ra?ional al energiei, atât pentru reducerea cheltuielilor administrative cât ?i pentru protejarea mediului înconjur?tor.

Inspectorul ?ef al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean (IJJ) Constan?a, col. Constantin DIMA ?i Comandantul Grup?rii de Jandarmi Mobile Constan?a, col. Mircea SECELEANU, au adresat un apel tuturor jandarmilor const?n?eni de a participa sâmb?t? 28 martie a.c., la ac?iunea „Ora P?mântului“, prin oprirea aparatelor consumatoare de energie electric?, a c?ror deconectare nu afecteaz? activit??ile specifice aflate în derulare.

De asemenea, pentru acest eveniment, jandarmii vor asigura m?suri de ordine public? la activit??ile organizate de c?tre O.N.G.-urile const?n?ene în Parcul T?b?c?riei.

StarPressDa mai departe: