Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3483
Vineri, 5 martie 2021
17:37:35

Iata ce iti prezic astrele pentru luna ianuarie 2013! - 03 Jan 2013

 

Berbecul are proiecte importante înc? de la începutul anului ?i va încerca s? le pun? în practic? pe cât de rapid posibil.    Cum toat? lumea din jur e înclinat?, în primele s?pt?mâni ale anului, mai degrab? spre distrac?ie sau spre odihn?, aceste proiecte vor trebui amânate.

Ele vor c?p?ta ?anse de împlinire abia spre sfâr?itul lunii, dar ?i atunci doar dac? Berbecul va ?ti s? î?i g?seasc? sprijinitorii potrivi?i.

Taurul ar face bine s? î?i programeze deplas?rile majore în primele trei s?pt?mâni ale lunii ianuarie. Astrele îi vor fi de ajutor la drum ?i îl vor ajuta s? î?i îndeplineasc? proiectele.

În ultimele zece zile ale lunii ianuarie, nativii Taur se vor concentra pe profesie, unde au ?anse bune de a ob?ine succese importante.

Gemenii se concentreaz? pe afaceri, la început de an. Banii reprezint? principala prioritate ?i, datorit? aten?iei constante care li se acord?, chiar vor începe s? vin? cu prietenie spre buzunarele Gemenilor.

Spre sfâr?itul lunii, e de a?teptat ca nativii Gemeni s? programeze mai multe deplas?ri.

Racul începe anul al?turi de persoana iubit?. Dragostea e mare, la fel de mare ca în pove?tile pe care le privesc, oftând în fa?a televizorului, adolescentele care frecventeaz? liceul.

Spre sfâr?itul lunii, e rost ?i de ceva bani, mai degrab? primi?i cadou sau câ?tiga?i din alte surse decât salariul.

Leul trage din greu la serviciu, deoarece are nevoie de bani, dar are ?i planuri de avansare profesional?. Prin urmare, se va comporta ca un angajat ideal.

Ultima s?pt?mân? a lunii aduce o rela?ie fierbinte de iubire. Recomand?m o excursie de week-end, la munte, al?turi de persoana iubit?.

C?ldura sentimentelor va compensa frigul de afar?.

Fecioara e îndr?gostit?, la început de an. Posibil s? apar? cineva care s? îi cad? cu tronc chiar la petrecerea de Revelion, ori în zilele imediat urm?toare.

Sfâr?itul luni aduce aglomera?ie la locul de munc?, astfel c? iubirea va trece mai degrab? pe al doilea plan, dup? munc?.

Balan?a a înv??at bine c? s?rb?torile de iarn? se petrec al?turi de familie ?i respect? acest obicei inclusiv dac? e vorba de Boboteaz? ori de Sfântul Ion.

Nu pleac? de acas? decât nu are încotro, indiferent de invita?iile primite. La sfâr?it de lun?, ar fi bine s? î?i ofere timp pentru relaxare ?i distrac?ie

Scorpionul se plimb? mult, la început de an. Pe la rude, prin câte o mic? excursie, pe la prieteni, amici, cuno?tin?e…

Apoi, treptat, se va plictisi de atâtea drumuri ?i va începe s? stea tot mai mult pe acas?, c?zând în extrema opus? ?i ajungând, la sfâr?it de lun?, s? refuze orice invita?ie.

S?get?torul are nevoie de bani, astfel c? nu î?i permite s? rezerve multe zile pentru distrac?ie ?i odihn?. Dimpotriv?, trebuie s? se apuce repede de treab? ?i va merge la serviciu cu o atitudine de angajat exemplar.

A doua parte a lui ianuarie este favorabil? deplas?rilor – majoritatea f?cute tot în interes de serviciu.

Capricornul e favorizat de astre, la început de an. Este ascultat ?i respectat în toate mediile pe care le frecventeaz?, iar asta îi face foarte mare pl?cere.

De asemenea, luna ianuarie 2013 le aduce Capricornilor, în a doua sa parte, ?i sume destul de frumoase de bani.

V?rs?torul e un om al secretelor, la început de an. Are multe de ascuns nu numai fa?? de prieteni, ci chiar fa?? de persoanele din propria familie.

Odat? cu data de 19 ianuarie, îi va fi îns? mai greu s? ?in? aceste secrete deoarece va ajunge s? fie în permanen?? în centrul aten?iei.

Pe?tii uit? de emotivitate ?i timiditate ?i încep anul în mijlocul petrecerii, al?turi de mul?i prieteni. Vor putea întemeia chiar rela?ii pe termen lung, care î?i vor dovedi valoarea ?i pe viitor.

Sfâr?itul lunii îi face s? î?i reg?seasc? voca?ia mistic? ?i s? acorde mai mare aten?ie religiei ?i ocultismului.

 Da mai departe: