Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3346
Marti, 20 octombrie 2020
08:59:05

Gala Societatii Civile va premia cele mai bune proiecte implementate de sectorul asociativ, pe 3 iunie, la Opera Nationala Bucuresti - 15 May 2013

 

Festivitatea de acordare a premiilor Galei Societ??ii Civile, edi?ia a XI-a va avea loc în data de 3 iunie, începând cu ora 20.00, la Opera Na?ional? Bucure?ti. Evenimentul va fi prezentat de Mircea Toma - Psiholog, jurnalist ?i activist pentru drepturile omului ?i de C?t?lin ?tef?nescu - Realizator ?i moderator TVR 1.

În cadrul evenimentului vor fi premiate cele mai bune proiecte implementate de sectorul asociativ în ultimul an.

Acestea au fost alese de c?tre un juriu format din peste 60 speciali?ti în implementarea ?i evaluarea proiectelor, din cele 220 de proiecte ?i programe care au fost înscrise în cadrul competi?iei, de c?tre 151 de reprezentan?i ai sectorului non-profit ?i neguvernamental din toat? ?ara.

În cadrul Festivit??ii de premiere, se vor acorda premii pentru urm?toarele categorii ?i sec?iuni:

CATEGORIA A
Educa?ie, Înv???mânt, Cercetare
Art? ?i Cultur?
Ap?rarea drepturilor individuale/ colective
Comportament civic ?i Participare public?

S?n?tate

Incluziune social?
Servicii de Asisten?? social?
Protec?ia mediului
Dezvoltare economic? ?i social?

CATEGORIA B
Proiecte ?i campanii de VOLUNTARIAT
Proiecte pentru TINERET

CATEGORIA C

Buget - / Eficien?? + - Premiul pentru Eficien??

IMPACT – Premiul pentru Impact
DURABILITATE – Premiul pentru Durabilitate
ORIGINALITATE – Premiul pentru Originalitate

CATEGORIA D
Sec?iunea Proiecte ?i campanii de CSR
Sec?iunea Programe

"Prin asocierea cu Gala Societ??ii Civile sus?inem recunoa?terea celor mai bune proiecte care vin din societatea civil?. Parteneriatul dureaz? de mai bine de nou? ani ?i r?mânem al?turi de acest proiect pentru c? împ?rt??im misiunea, viziunea ?i valorile lui. Rompetrol încurajeaz? ?i sus?ine oameni cu realiz?ri importante, care stau în spatele acestor proiecte inovative. Ace?ti oameni sunt modele de succes pentru antreprenoriatul social ?i avem nevoie de ei în societatea modern?", a declarat Alexey Golovin, Director Comunicare Grup Rompetrol, principalul partener.

De asemenea, în cadrul festivit??ii de premiere, va fi anun?at? ?i cea mai bun? propunere de proiect depus? în cadrul sec?iunii dedicat? edi?iei "2013 - Anul European al cet??enilor", sprijinit? ?i organizat? în parteneriat cu Reprezentan?a Comisiei Europene în România.

Totodat?, pentru cel de-al treilea an consecutiv va fi acordat unei organizatii "Premiul Dan Manoleli pentru Dezvoltarea Societ??ii Civile".

 În acest an, organizatorii au nominalizat la premiile speciale o serie de campanii sociale, desf??urate de reprezentan?i ai celor trei sectoare [public, privat ?i asociativ, concretizate în campanii de comunicare, care au o conota?ie educativa ?i/sau social?, cu scopul de a informa, sensibiliza sau de a schimba atitudini ?i comportamente ?i care au reu?it s? atrag? aten?ia asupra unor probleme cu care societatea se confrunt?.

Ini?iat? în anul 2002, de-a lungul celor  unsprezece edi?ii ale Galei Societ??ii Civile, au fost înscrise în competi?ie 1.556 de proiecte, semnate de c?tre organiza?ii non-profit, neguvernamentale, grupuri de ini?iativ? sau persoane fizice.

La edi?ia de anul acesta s-a înregistrat un num?r record de înscrieri.

Gala Societ??ii Civile este un proiect al Funda?iei “Gala Societ??ii Civile”, part of Millenium People.

StarPressDa mai departe: