Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3347
Miercuri, 21 octombrie 2020
08:25:10

Easter Spring Party 2015, pentru copiii din centrele de plasament constantene - 01 Apr 2015

 

Muzic? live, mini-poligon de tir Airsoft, vân?toare de ou? de ciocolat?, jocuri de echip?, face-painting, cadouri ?i mult? distrac?ie! Sunt ingredientele perfecte pe care Ril? Iepuril? le-a adunat în acest an pentru o petrecere de neuitat, oferit? în dar celor 200 de copii apar?inând centrelor de plasament, dar ?i unor funda?ii ?i organiza?ii non-profit din jude?ul Constan?a.

Evenimentul este oferit de Asocia?ia United Hands România, în parteneriat cu Direc?ia General? de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Constan?a ?i cu militarii americani de la Black Sea Rotational Force.

200 de copii apar?inând centrelor de plasament Delfinul, Antonio, Ovidiu, Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgen?? - CPCRU, Micul Rotterdam, dar ?i unor funda?ii ?i organiza?ii non-profit din jude?ul Constan?a (Asocia?ia Fair Play, Funda?ia Giovanni Bosco, Project Rescue România, Asocia?ia Nightingale) vor petrece sâmb?t?, începând cu ora 11, la Tenis Club IDU, în sta?iunea Mamaia, o zi de vis al?turi de voluntarii Asocia?iei United Hands ?i de militarii americani de la Black Sea Rotational Force din Mihail Kog?lniceanu.

Sufletul petrecerii din acest an este nimeni altul decât Ril? Iepuril?, care se va fotografia cu cei mici ?i va participa la o Vân?toare de Ou? de Ciocolat?, unde competi?ia va fi foarte strâns?:

"Vom ascunde 400 de ou? de ciocolat? în spa?iul verde de lâng? Tenis Club IDU ?i îi vom provoca pe copii s? g?seasc? toate ou?le într-un timp scurt. Avem jocuri noi ?i activit??i care nu ar fi fost posibile f?r? sprijinul mediului de afaceri ?i oamenilor cu suflet mare din întreg jude?ul. Outdoor, adolescen?ii cu vârste cuprinse între 14 ani ?i 18 ani, vor participa la un mini poligon de tir Airsoft oferit de Paintball Airsoft Arena, iar începând cu ora 12, trupa Trei?pe Cuvinte ne va încânta cu un repertoriu original. Bineîn?eles c? ?i de aceast? dat? vom sta împreun? la mas?, pentru ca to?i copiii s? simt? cu adev?rat spiritul s?rb?torii, ca într-o mare familie", sus?ine Mihaela Buzil?, administrator Asocia?ia United Hands România.

Voluntarii Asocia?iei United Hands s-au preg?tit cum au ?tiut mai bine, pentru ca cei mici s? se simt? cu adev?rat speciali:

"Este Pa?tele, în afar? de faptul c? trebuie s? ne gândim la to?i cei dragi ?i la a fi mai toleran?i unii cu al?ii, pentru ace?ti copii singurele momente de bucurie sunt poate, cele d?ruite din suflet, de oameni ca noi, care-?i rup din timpul lor pentru a le aduce zâmbetul pe buze ?i pentru a-i vedea ferici?i. Noi asta încerc?m s? facem de fiecare dat? la evenimentele noastre, iar la petrecerea din acest an ne-am gândit s?-i deghiz?m pe cei mici în ajutoarele lui Ril? Iepuril?. Avem un col? de face-painting, unde copiii se înghesuie întotdeauna ?i fiecare vrea s? se deghizeze într-un personaj de poveste", spune Cristina T?lmaci, voluntar United Hands.

Militari americani din cadrul Black Sea Rotational Force - Mihail Kog?lniceanu vor fi ?i în acest an al?turi de copii, se vor juca împreun? ?i le vor oferi în dar dulciuri, precum ?i cadouri pe care Asocia?ia United Hands le-a ob?inut cu sprijinul sponsorilor din Dobrogea.

În ultimii 14 ani, Asocia?ia United Hands România s-a eviden?iat în rândul organiza?iilor non-guvernamentale din zona Dobrogei, misiunea acesteia fiind de a oferi sprijin umanitar ?i asisten?? social? în mediul rural, dar ?i de a veni în ajutorul copiilor mai pu?in favoriza?i, apar?inând centrelor de plasament din jude?ul Constan?a.

În prezent, reprezentan?ii asocia?iei coordoneaz? activit??ile a 12 centre din ora? ?i din împrejurimi, care au fost incluse în programe, al?turi de voluntari.

Sponsori EASTER SPRING PARTY: Black Sea Rotational Force, Tenis Club IDU, Club DOORS, GMB Computers, Hotel IBIS Constan?a, Selgross Cash & Carry, Euxin Marine Design, Paintball Airsoft Arena, Metropolitan, Oriflame, City Park Mall, Sara Company ABD, Duro, AB Crewing, NYK Shipmanagement, Notar Ciprian Alexandrescu, Stirom, Hearts for Romania, Complex Hotelier Club Dun?rea Eforie Nord, Forte Systems, Silk Route Shipping.

StarPressDa mai departe: