Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3483
Vineri, 5 martie 2021
18:39:42

Ce ne prezic astrele pentru aceasta saptamana?! - 10 Dec 2012

 

S?pt?mâna 10-16 decembrie este una destul de aglomerat?, din punct de vedere astrologic. Iat? numai câteva dintre aspectele astrale care ne vor influen?a în mod decisiv:

-    Mar?i, 11 decembrie, Mercur intr? în S?get?tor, favorizând activit??ile intelectuale ?i dorin?a de cunoa?tere;

-   Joi, 13 decembrie, Uranus î?i înceteaz? retrogradarea, astfel c? înv???m s? ne folosim libertatea mai bine, f?r? s? îi afect?m pe al?ii; are loc Luna nou? în S?get?tor; este o zi excelent? pentru a începe o c?l?torie sau un proiect ce presupune munc? intelectual?.

Duminic?, 16 decembrie, Venus intr? în S?get?tor, împingându-ne spre aventur? ?i distrac?ie.

Iat? horoscopul saptamanal pentru perioada 10-16 decembrie, pentru fiecare semn astral:

Berbec - Ave?i o s?pt?mân? foarte aglomerat?, pe parcursul c?reia vor predomina dou? tipuri de activit??i. Pe de o parte, vor fi de f?cut numeroase deplas?ri, atât în interes personal, cât ?i pentru rezolvarea unor probleme de serviciu. Pe de alt? parte, ve?i primi ?i numeroase proiecte de rezolvat, care v? vor pune serios mintea la contribu?ie.

Taur - Sunte?i decis s? v? încerca?i norocul în afaceri. Deocamdat?, ar trebui s? nu v? a?tepta?i la mari câ?tiguri. Pân? s? începe?i s? strânge?i portofele înc?rcate cu bani, va trebui ca mai întâi s? nu acumula?i nimic altceva decât experien??.

Gemeni - Petrece?i mult timp al?turi de persoana iubit?, iar aceasta v? r?spunde cu mult? afec?iune. Prin urmare, rela?ia dumneavoastr? de cuplu merge excelent, cu momente foarte pl?cute. Stârni?i admira?ia sau, dup? caz, invidia celor din jur, pentru armonia existent? în cuplul dumneavoastr?.

Rac - V? sim?i?i un adev?rat rege. în zilele de la jum?tatea acestei s?pt?mâni. Ave?i mult? energie ?i v? place s? fi?i în centrul aten?iei. Dac? ve?i reu?i s? p?stra?i aceast? form? de invidiat, se anun?? s?rb?tori de iarn? extrem de reu?ite.

Leu - Ave?i de ales între invita?ii la mai multe evenimente mondene, dar în cele din urm? ve?i decide s? refuza?i cele mai multe invita?ii ?i ve?i prefera fie s? r?mâne?i acas?, fie s? petrece?i în cerc restrâns. Petrecerile mari le p?stra?i pentru Cr?ciun ?i, mai ales, pentru Revelion.

Fecioar? - Cump?ra?i ceva frumos pentru cas?, face?i o investi?ie care ajut? la schimbarea în bine a aspectului propriului c?min. ?i nu este vorba doar de brad. Parc?, dup? ce v? înnoi?i, devine ?i mai pl?cut s? petrece?i cât mai mult timp pe acas?.

Balan?? - Merge?i în câteva locuri noi, unde nu cunoa?te?i regulile de comportament ?i e posibil s? face?i unele gafe. Cu timpul, talentul dumneavoastr? de socializare începe s? se manifesteze ?i deveni?i tot mai sigur pe for?ele proprii.

Scorpion - Banii sunt cuvântul de ordinei al acestui interval, pentru dumneavoastr?. Încerca?i s? strânge?i sume tot mai importante, dar în acela?i timp cre?te exponen?ial ?i num?rul cheltuielilor absolut necesare.

S?get?tor - Soarelui i se al?tur?, în S?get?tor, ?i Venus, ?i Mercur. Cu astfel de protectori la nivel astral, se anun?? o s?pt?mân? excelent?, în care nu v? ve?i face prea multe griji. Dimpotriv?, principala preocupare r?mâne distrac?ia ?i preg?tirea pentru sfâr?itul de an.

Capricorn - Ave?i mult de lucru ?i prefera?i s? ac?iona?i pe cont propriu, pentru a nu v? ie?i din ritmul dumneavoastr?. Mul?i îl consider? lent, dar compensa?i prin constan?? ?i seriozitate, astfel c? ve?i reu?i s? termina?i treaba exact la timp.

V?rs?tor - Curiozitatea dumneavoastr? atinge cote maxime, astfel c? deveni?i mai interesat decât ar fi cazul de via?a celor din jur. Tot b?gând nasul pe unde nu v? pierde oala, exist? un risc însemnat ca, mai devreme sau mai târziu, s? v? arde?i.

Pe?ti - Participa?i la mai multe evenimente mondene, în aceast? s?pt?mân?. ?i totul nu este decât începutul, deoarece sfâr?itul de lun? va aduce ?i mai multe astfel de ocazii. Astfel, ve?i lega prietenii noi ?i e?i strânge rela?iile cu prietenii mai vechi, care fuseser? neglija?i, în ultimul timp.Da mai departe: