Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3347
Miercuri, 21 octombrie 2020
10:18:04

LITORAL FĂRĂ DROGURI - Proiect ce vizeaza tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 35 de ani! - 13 Jul 2013

 

Centrul de Prevenire, Evaluare ?i Consiliere Antidrog (CPECA) Constan?a în parteneriat cu Biroul de Poli?ie Mamaia ?i Gruparea Mobil? de Jandarmi “Tomis” Constan?a lanseaz? invitația de participare la lupta împotriva consumului ?i traficului ilicit de droguri. Luni - 15 Iulie a.c, ora 09:00, va avea loc lansarea proiectului LITORAL F?R? DROGURI, în zona Clubului Crush din sta?iunea Mamaia.

Fenomen complex, caracterizat de muta?ii permanente, consumul ?i traficul de droguri a cunoscut ?i în România noi forme de manifestare, necesitând abord?ri tot mai variate.

Potrivit inspectorului de specialitate prevenirea criminalit??ii Guri?? Ioan Cosmin, din cadrul CPECA Constan?a, de?i continu?m s? ne afl?m sub mediile europene, datele ultimelor studii efectuate de c?tre Agen?ia Na?ional? Antidrog, indic? o prevalen?? de-a lungul vie?ii de 4,3% pentru orice tip de drog în popula?ia general?, în timp ce în rândul popula?iei de elevi de 16 ani acest tip de prevalen?? se situeaz? la 10%, ceea ce relev? cre?teri semnificative ale consumului de droguri în România, la nivelul întregii popula?ii, dar cu prec?dere în rândul celei tinere.

Printre schimb?rile semnificative care au avut loc în ultimii anii ?i care ar putea influen?a evolu?ia fenomenului drogurilor, sunt de remarcat modific?ri ale profilurilor consumatorilor de substan?e psihoactive, apari?ia ?i r?spândirea modelului policonsumului, precocitatea în debutul în consum al drogurilor, reducerea diferen?elor de consum dintre sexe, în special pentru consumul de canabis.

De asemenea, se remarc? sc?derea raportului dintre prevalen?a consumului în rândul b?rba?ilor ?i cea în rândul femeilor, existen?a unei rela?ii foarte strânse între debutul precoce în consumul de droguri ?i modelul consumului recrea?ional, apari?ia de noi substan?e psihoactive (SNPP) pe pia?a drogurilor, cu o accesibilitate ?i o disponibilitate foarte crescut? schimb?ri în patologia asociat? consumului de substan?e psihoactive, cauzate pe de o parte de practicarea policonsumului, iar pe de alt? parte de efectele înc? necunoscute ale consumului de substan?e noi cu propriet??i psihoactive.

Obiectivele proiectului au în vedere urm?toarele:

-       Organizarea a patru puncte mobile de informare cu tematic? antidrog ?i de promovare a serviciilor Centrului de Prevenire, Evaluare ?i Consiliere Antidrog Constan?a, în sta?iunea turistic? Mamaia.

-       Informarea cu privire la efectele consumului ilicit de droguri ?i al substan?elor cu propriet??i psihoactive turi?tilor afla?i în vacan??, în sta?iunea turistic? Mamaia,  prin distribuirea de materiale de informare, prezent?ri de spoturi tematice antidrog ?i prin activit??i de panotaj în unit??ile hoteliere, cu sprijinul voluntarilor CPECA Constan?a.

 Beneficiarii direc?i ai proiectului sunt  tinerii cu vârste cuprinse între 15 ?i 35 de ani.

StarPressDa mai departe: