Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3437
Luni, 18 ianuarie 2021
03:03:01

„Ziua porților deschise pentru copii”, la structurile Gărzii de Coastă din Constanța și Tulcea - 01 Jun 2013

 

Ziua Interna?ional? a Copilului va fi s?rb?torit? ?i la structurile G?rzii de Coast? din jude?ele Constan?a ?i Tulcea, care î?i vor deschide por?ile pentru o serie de manifest?ri dedicate celor mici.

Grupul de Nave Constan?a va fi vizitat de elevi ?i profesori de la dou? ?coli generale din municipiul Constan?a, iar la sediul Serviciului Teritorial al Poli?iei de Frontier? Tulcea vor fi organizate o serie de exerci?ii demonstrative.

Ieri, 31 mai, sediul Grupului de Nave Constan?a a fost vizitat de un grup de 32 de copii ai ?colii Generale nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constan?a, în cadrul unei ac?iuni prilejuite de s?rb?torirea Zilei Interna?ionale a Copilului.

Elevii, înso?i?i de un grup de profesori ?i p?rin?i, au vizitat nava amiral a Poli?iei de Frontier? Române „?tefan cel Mare” ?i o nav? de patrulare ?i supraveghere maritim?, fiindu-le prezentate modalit??ile prin care Garda de Coast? î?i îndepline?te misiunea de control ?i supraveghere a frontierei de stat la Marea Neagr?.

Ast?zi, 01 iunie, începând cu ora 10.00, navele din componen?a Grupului de Nave Constan?a vor primi vizita altor 30 de elevi ?i profesori de la ?coala General? nr. 33 „Anghel Saligny” din Constan?a.

Ziua Interna?ional? a Copilului va fi marcat?, în intervalul orar 10.00 - 13.00, ?i la  Serviciul Teritorial al Poli?iei de Frontier? Tulcea, care va organiza ,,Ziua por?ilor deschise“ pentru copii.

Potrivit purt?torului de cuvânt al G?rzii de Coast?, agent principal de poli?ie Marius Ovidiu Niculescu, Copiilor li se va prezenta tehnica din dotare ?i modul în care aceasta poate fi folosit? în desf??urarea activit??ilor specifice.

Totodat?, se vor face scurte demonstra?ii, în  care cei mici vor  participa al?turi de poli?i?tii de frontier? la interceptarea ?i imobilizarea unui grup de migran?i, precum ?i la o misiune de patrulare cu autospeciala Nissan Terano ?i ATV-ul Arctic Cap.

De asemenea, vor putea urm?ri exerci?ii demonstrative cu câinii de serviciu ?i vor  participa la un atelier criminalistic.

Scopul acestor manifest?ri organizate de Garda de Coast? este con?tientizarea de c?tre copii ?i cadre didactice a importan?ei activit??ilor desf??urate de Poli?ia de Frontier? Român? în zona de competen?? a jude?elor Constan?a ?i Tulcea.

StarPress

 Da mai departe: