Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3437
Luni, 18 ianuarie 2021
04:02:38

Ziua Forțelor Terestre, marcată la Constanța - 24 Apr 2013

 

În acest an, Brigada 9 Mecanizat? ?i Asocia?ia Na?ional? Cultul Eroilor “Regina Maria”au organizat  o multitudine  de activit??i pentru aniversarea Zilei For?elor Terestre, al c?ror patron spiritual este  Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - Purt?torul de Biruin??.

 Astfel, luni - 22 aprilie 2013, începând cu orele 18.00,  cadrele militare active ?i membrii familiilor acestora, dar ?i studen?i ai Academiei Navale”Mircea cel B?trân”, au participat la un spectacol prezentat de  ansamblul  Cercului Miliatar Constan?a ?i corul Liceului de Art? “Regia Maria”.

Totodat?, ieri, de s?rb?toarea Sfântului Gheorghe, cu începere de la ora 10.00 în garnizoana Constan?a s-a desf??urat un ceremonial militar ?i religios la Monumentul Eroilor Regimentului 34 Infanterie care a cuprins: întâmpinarea prefectului jude?ului, domnul Eugen Bola; intonarea Imnului Na?ional; oficierea serviciului religios de c?tre preotul B.341Infanterie; prezentarea mesajului Ministrului Ap?r?rii Na?ionale; depunerea de coroane de c?tre reprezentan?ii oficialit??ilor publice locale ?i ai tuturor asocia?iilor cadrelor în rezerv? ?i în retragere apar?inând M.Ap.N.?i M.A.I; defilarea G?rzii de Onoare formate din militari apar?inând  unit??ilor Bg.9 Mc., Inspectoratului Jude?ean de Jandarmi ?i ISU Constan?a; defilarea Fanfarei Fo?elor Navale.

Potrivit col.(r)Remus Macovei, presedinte al Asocia?iei Na?ionale Cultul Eroilor “Regina Maria”, tot ieri, 23 aprilie, începând cu ore 11.30, în garnizoana Murfatlar, la Monumentul Eroilor din centrul localit??ii, în prezen?a reprezentan?ilor Prim?riei, a Consiliului Local ?i ai garnizoanei militare, s-a desf??urat ceremonialul militar ?i religios.

Festivitatea a fost  onorat? de  participarea unui mare num?r copii de la gr?dini?ele din localitate. La eveniment, au participat ?i elevii de la Liceul din Murfatlar, dar ?i membrii ai Cercurilor Cultul Eroilor din Medgidia ?i B?neasa.

Dup? terminarea festivit??ilor de la monument, participan?ii s-au deplasat în cazarmile Batalionului 912 Tancuri “Sci?ia Minor”?i Batalionului 348 Artilerie Antiaerian?”Dobrogea”, unde militarii acestor unit??i au organizat o vizit? a s?lilor de specialitate, a standurilor de prezentare a armamentului ?i tehnicii de lupt? din dotare.

Deosebit de apreciat a fost sectorul dedicat procedeelor de supravie?uire, care a stârnit un interes deosebit în rândul  celor tineri.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat și un exerci?iu demonstrativ de conducere a tancului, m?iestria mecanicului conductor fiind r?spl?tit? cu aplauzele celor prezen?i.   

 A urmat apoi, masa festiv?, unde rezervi?tii au socializat cu activii. Primii ?i-au amintit cu pl?cere de exerci?iile de conducere din tancodroame, de tragerile ?i aplica?iile din poligonul Babadag.

Nu au fost uitate nici eforturile f?cute pentru tarnsformarea  caz?rmii  în una din cele mai modern din ?ar?.

La rândul lor, cei tineri au împ?rt??it din experien?a acumulat? în teatrele de opera?ii, unde  majoritatea dintre ei au participat cu rezulate excelente.

StarPressDa mai departe: