Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3356
Joi, 29 octombrie 2020
09:46:36

Jandarmii constănțeni, solidari acțiunii „Ora Pământului“ - 22 Mar 2013

 

Sâmb?t?, 23 martie a.c., între orele 20.30-21.30, jandarmii const?n?eni se vor al?tura ini?iatorilor Campaniei „Ora P?mântului“, prin reducerea consumului de energie electric? din locuin?ele proprii ?i implicit, a polu?rii.

Campanie unic? în istorie, „Ora P?mântului“ î?i propune, prin gestul simplu de stingere a luminilor care nu sunt esen?iale func?ion?rii ?i prin deconectarea echipamentelor electronice aflate în stand-by, s? trag? un important semnal de alarm? la adresa efectelor dezvolt?rii iresponsabile.

Jandarmii const?n?eni au participat frecvent la campanii care au avut ca scop protejarea mediului înconjur?tor al?turi de ONG-uri, diverse institu?ii publice, sau reprezentan?i ai mass-media.

Ac?iunea marcat? mâine se afl? în cel de-al treilea an de desf??urare. Jandarmeriei Române îi revin prin Legea 550/2004, privind organizarea ?i func?ionarea institu?iei, atribu?ii în domeniul protec?iei mediului înconjur?tor, al florei ?i faunei.

Inspectorul ?ef al Inspectoratului de Jandarmi Jude?ean Constan?a, col. Dr. Costic? COJOC ?i Comandantul Grup?rii de jandarmi Mobile Constan?a, col. Mircea SECELEANU, au adresat un apel tuturor jandarmilor const?n?eni de a participa sâmb?t? 23 martie a.c., la ac?iunea „Ora P?mântului“, în semn de sus?inere a eforturilor globale împotriva polu?rii ?i a înc?lzirii globale.

StarPress

Foto: Eduard CHIȚUDa mai departe: