Home | Promovare si parteneri | Oameni adevarati | Termeni si conditii | Contact
Star Press - Ziar electronic Constanta
Editia online nr. 3518
Sambata, 10 aprilie 2021
22:40:02

Iată laureații Galei Premiilor UNITER 2013, ediția a XXI-a! (Foto) - 14 May 2013

 

În cadrul celei de-a XXI- a edi?ii a GALEI PREMIILOR UNITER, desf??urat? în seara zilei de 13 mai la Teatrul Na?ional „Vasile Alecsandri” Ia?i, au fost decernate urm?toarele premii:

 

Debut

Silvia Török pentru rolul Iris din spectacolul Feti?a din bolul pe?telui auriu la Teatrul German de Stat Timi?oara

 

Cea mai bun? scenografie

Helmut Stürmer pentru scenografia spectacolului Dou? loturi la Teatrul Na?ional Bucure?ti

 

Cel mai bun spectacol de teatru radiofonic

Suzana, scenariul ?i regia artistic? Ilinca Stihi, produc?ie a Societ??ii Române de Radiodifuziune

 

Cel mai bun actor în rol secundar

András Hatházi pentru rolul Judec?torul Brack din spectacolul Hedda Gabler la Teatrul Maghiar de Stat Cluj

 

Cea mai bun? actri?? în rol secundar

Enik? Györgyjakab pentru rolul Doamna Elvsted din spectacolul Hedda Gabler la Teatrul Maghiar de Stat Cluj

 

Cel mai bun actor în rol principal

George Costin pentru rolul Maiorul din spectacolul Familia Tót la Centrul Cultural pentru UNESCO „Nicolae B?lcescu” Bucure?ti

 

Cea mai bun? actri?? în rol principal

Imola Kézdi pentru rolul titular din spectacolul Hedda Gabler la Teatrul Maghiar de Stat Cluj

 

Cea mai bun? regie

Alexandru Dabija pentru regia spectacolului Dou? loturi la Teatrul Na?ional Bucure?ti

 

Cel mai bun spectacol

C?l?toriile lui Gulliver, exerci?ii scenice inspirate din opera lui Jonathan Swift la Teatrul Na?ional „Radu Stanca” Sibiu

 

Premiul pentru critic? de teatru

Domnului OCTAVIAN SAIU

 

Nominaliz?rile au fost f?cute de un juriu de selec?ie alc?tuit din criticii de teatru Maria Z?rnescu, Mircea Morariu, Ion Parhon iar juriul final, care a decis câ?tig?torii dintre cei trei nominaliza?i pentru fiecare categorie, a fost alc?tuit din: Adi Carauleanu – actor, Florica Ichim – critic de teatru, Ludmila Patlanjoglu – critic de teatru,  Sanda Manu – regizor, Viorica Petrovici – scenograf.

În cadrul Galei au mai fost acordate Premiile Senatului UNITER, Premiile oferite de c?tre Pre?edintele UNITER, Premiul Mecena, Premiul British Council (premiu g?zduit) ?i Premiul pentru cea mai bun? pies? româneasc? a anului 2012.

PREMIILE SENATULUI UNITER

Premiul de excelen??

Teatrului Na?ional Bucure?ti pentru conceperea ?i realizarea excep?ional? a Programului CARAGIALE 2012 

 

Premii pentru întreaga activitate:

Actor: MATEI ALEXANDRU

Actri??: LENI-PIN?EA HOMEAG

Regizor: ALEXANDRU COLPACCI

Scenografie: MARFA AXENTI

Critic? ?i istorie teatral?: CONSTANTIN PAIU

 

Premiul special pentru muzic? de teatru

TIBOR CÁRI

 

Premiul special pentru teatru de p?pu?i ?i marionete

LIVIU BEREHOI

 

Premiul special pentru o via?? dedicat? poeziei autentice

TUDOR GHEORGHE

 

Premiul Pre?edintelui

EMIL BRUMARU

 

Premiul Mecena

acordat doamnei CARMEN PALADE ADAMESCU, Pre?edinte, Unirea Shopping Center

Premiul British Council (premiu g?zduit) pentru inova?ie artistic?

acordat actorului ?i regizorului MIHAI M?LAIMARE

Premiul pentru cea mai bun? pies? româneasc? a anului 2012 concurs organizat de UNITER sub egida Casei Regale a României.

 

„Nostalgicii c?l?tori” de LIVIU LUCACI

Juriul Concursului de dramaturgie „Cea mai bun? pies? româneasc? a anului 2012” a fost compus din criticii de teatru Marina Constantinescu,  Adriana Popescu, Marian Popescu.

StarPress

Foto: UNITERDa mai departe: